Giải câu 80 bài 12: Hình vuông sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 80 : Trang 108 sgk toán 8 tập 1

Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông.

Bài làm:

Ta có hình vẽ sau:

Giải bài 12: Hình vuông - Toán 8 tập 1

Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau. Mà hình chữ nhật có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo, nên hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. ( đường chéo b, d)

Hai đường thằng đi qua trung điểm hai cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình. Mà hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau nên hai đường trung bình của hình vuông là hai trục đối xứng của nó.

Hình thoi có hai đường chéo là hai trục đối xứng của hình mà hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông nên hai đường chéo của hình vuông là hai trục đối xứng của nó.

Vậy hình vuông có bốn trục đối xứng đó là hai đường chéo và hai đường trung bình của hình vuông.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021