Giải bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 16: Trang 11 - sgk toán 8 tập 1

Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Áp dụng các hằng đẳng thức đã học , ta có :

a.

b.

c.

d.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021