Giải câu 62 bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 62 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0.

Bài làm:

Đặt P =

Để giá trị của biểu thức P xác định thì :

Vậy điều kiện xác định là

Rút gọn phân thức:

Ta có P =

Phân thức có giá trị bằng 0 khi

<=> <=> x = 5 (không t/m đkxđ)

Vậy không có giá trị nào của x để giá trị của phân thức thức 0.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021