Giải câu 22 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 22: Trang 80- sgk toán 8 tập 1

Cho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM.

Bài làm:

Xét ΔBDC có :

=> EM // DC

=> DI // EM

Xét ΔAEM có :

=> AI = IM. ( đpcm )

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021