Giải câu 59 bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 59 : Trang 62 sgk toán 8 tập 1

a) Cho biểu thức . Thay \(P = {{xy} \over {x - y}}\) vào biểu thức đã cho rồi rút gọn biểu thức.

b) Cho biểu thức . Thay \(P = {{2xy} \over {{x^2} - {y^2}}}\) và \(Q = {{2xy} \over {{x^2} + {y^2}}}\)vào biểu thức đã cho rồi rút gọn biểu thức.

Bài làm:

a) Đặt A =

Thay vào biểu thức A ta được:

A =

=

b) Đặt B =

Thay và \(Q = {{2xy} \over {{x^2} + {y^2}}}\) vào biểu thức B ta được:

B =

=

=

=

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021