Giải câu 58 bài 9: Hình chữ nhật sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 99

  • 1 Đánh giá

Câu 58 : Trang 99 sgk toán 8 tập 1

Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài của các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

a5...√13
b12√6...
d...√107

Bài làm:

Do hĩnh chữ nhật có 4 góc vuông, vì vậy độ dài đường chéo được áp dụng theo định lí Pytago

d2 = a2 + b2

Dựa vào các dữ liệu đã biết trong bảng, ta điền vào các chỗ chấm như sau:

a52√13
b12√66
d13√107
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021