Giải câu 56 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 56 : Trang 96 sgk toán 8 tập 1

Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?

a) Đoạn thẳng AB (h.83a)

b) Tam giác đều ABC (h.83b)

c) Biển cấm đi ngược chiều (h.83c)

d) Biển chỉ hướng đi vòng tránh chướng ngại vật (h.83d)

Giải bài 8: Đối xứng tâm - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Hình 83 a. có tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng AB

Hình 83 b. Nếu gọi O là giao điểm của 3 đường trung trực trong ΔABC (là tam giác đều) thì điểm đối xứng của 3 điểm A, B, C qua O không thuộc ΔABC => Hình này không có tâm đối xứng.

Hình 83 c. có tâm đối xứng là tâm của đường tròn.

Hình 83 d. Tương tự, nếu gọi O là tâm đường tròn. Thì có vô số điểm thuộc hình dấu => sẽ không có điểm đối xứng thuộc hình dấu => này nên hình này cũng không có tâm đối xứng.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021