Giải câu 47 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 57

  • 1 Đánh giá

Câu 47 : Trang 57 sgk toán 8 tập 1

Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

a) ;

b) .

Bài làm:

a) Giá trị của phân thức này được xác định với điều kiện 2x + 4

=> 2x hay x $\neq -2$

Vậy điều kiện để phân thức được xác định với x

b) Điều kiện để phân thức xác định là x2 - 1 hay (x - 1)(x + 1) .

Do đó x - 1 và x + 1 hay x $\neq 1$ và x $\neq -1$

Vậu điều kiện để phân thức được xác định là x và x $\neq -1$ .

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021