Giải câu 20 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 20: Trang 79- sgk toán 8 tập 1

Tính x trên hình 41.

Bài làm:

Từ hình vẽ , ta có:

=> IK // BC ( đồng vị )

Mặt khác: KA = KC

=> IA = IB = 10cm = x.

Vậy x = 10cm.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021