Giải câu 19 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 19: Trang 75 - sgk toán 8 tập 1

Đố. Cho ba điểm A, D, K trên giấy kẻ ô vuông (h.32) Hãy tìm điểm thứ tư M giao điểm của các dòng kẻ sao cho nó cùng với ba diểm đã cho là bốn đỉnh của một hình thang cân.

Bài làm:

Có thể tìm được hai điểm M là giao điểm của các dòng kẻ sao cho nó cùng với ba điểm đã cho A, D, K là bốn đỉnh của một hình thang cân.

Đó là hình thang (với AK là đáy) và hình $AKDM_{2}$ (với DK là đáy).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021