Giải bài 6: Đối xứng trục sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 84 89

  • 1 Đánh giá

Chắc hẳn trong đời sống thường ngày các bạn đều bắt gặp các đồ vật có dạng đối xứng. Nội dung bài học với các lý thuyết vô cùng thú vị liên quan tới trục đối xứng cùng với những bài toán thực tiễn kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo phong phú. KhoaHoc hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích của các bạn học sinh !

A. Tổng quan lý thuyết

I. Hai điểm, hai hình đối xứng qua một đường thẳng

  • Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.
  • Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi điểm của hình này đối xứng qua d với một điểm của hình kia và ngược lại.
  • Nếu hai đoạn thẳng , góc hay tam giác đối xứng nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.

II. Hình có trục đối xứng

Định lí

  • Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình tam giác cân là trục đối xứng của hình tam giác cân đó.

Chú ý :

  • Nếu hai đoạn thẳng ( góc hay tam giác ) đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 35: Trang 87 - sgk toán 8 tập 1

Vẽ hình đối xứng với cá hình đã cho qua trục d (h.58).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 36: trang 87 - sgk toán 8 tập 1

Cho góc xOy có số đo , điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ dài OB và OC.

b) Tính số đo góc BOC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 37: Trang 87 - sgk toán 8 tập 1

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 38: Trang 88 - sgk toán 8 tập 1

Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 bài 6: Đối xứng trục


  • 50 lượt xem