Giải câu 37 bài 6: Đối xứng trục sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 37: Trang 87 - sgk toán 8 tập 1

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Bài làm:

Từ các hình vẽ, ta có :

  • Hình không có trục đối xứng là : hình (h).
  • Hình có một trục đối xứng là : hình (b) , (c) , (d) , (e) , (i) .
  • Hình có hai trục đối xứng là : hình (a).
  • Hình có năm trục đối xứng là : hình (g).
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021