Giải câu 62 bài 9: Hình chữ nhật sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 99

  • 1 Đánh giá

Câu 62 : Trang 99 sgk toán 8 tập 1

Các câu sau đúng hay sai ?

a) Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (h.88)

b) Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB ( C khác A và B) thì tam giác ABC vuông tại C(h.89).

Giải bài 9: Hình chữ nhật - Toán 8 tập 1

Bài làm:

a) Đúng.

Giả sử M là trung điểm của AB => CM là trung tuyến ứng với cạnh huyền AB

CM = AB hay OC = OA = OB.

=>A, B, C cùng thuộc đường tròn bán kình OA. Vậy C thuộc đường tròn đường kính AB.

b) Đúng.

Gọi O là tâm đường tròn. Tam giác ABC có trung tuyến CO bằng nửa cạnh AB (do CO = AO = OB) nên tam giác ABC vuông tại C.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021