Giải câu 17 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 75- sgk toán 8 tập 1

Hình thang ABCD (AB // CD) có . Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.

Bài làm:

Gọi E là giao điểm của AC và BD.

Xét , ta có :

( do $\widehat{ACD}=\widehat{BDC}$ )

=> là tam giác cân .

=> EC = ED (1)

Tương tự : EA = EB (2)

Từ (1) ,(2) => AC = BD .

=> Hình thang ABCD có hai đường chéo bằng nhau nên là hình thang cân .( đpcm )

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021