Giải câu 34 bài 5: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 34: Trang 17 - sgk toán 8 tập 1

Rút gọn các biểu thực sau :

a.

b.

c.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

Vậy

b.

=

=

Vậy

c.

=

=

Vậy

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021