Giải câu 80 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán Đại 8 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 80 : Trang 33 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a)

b) ;

c) .

Bài làm:

Hướng dẫn: Đặt phép tính rồi tính.

a)

Giải bài Ôn tập chương 1 - Đại số - Toán 8 tập 1

b) ;

Giải bài Ôn tập chương 1 - Đại số - Toán 8 tập 1

c) .

Hướng dẫn: Dùng hằng đẳng thức, sau đó thực hiện phép chia.

=

=

=

=

= x + 3 - y

= x - y + 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021