Giải câu 34 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 34: Trang 83- sgk toán 8 tập 1

Dựng hình thang ABCD, biết , đáy CD = 3cm, cạnh bên AD = 2cm, cạnh bên BC = 3cm.

Bài làm:

Cách dựng :

  • Dựng tam giác ADC vuông tại D với DC = 3cm, DA = 2cm.
  • Dựng tia Ax // CD (tia Ax về phía C).
  • Dựng (C; 3cm) cắt tia Ax tại hai điểm B và B1.
  • Hình thang ABCD hoặc là hình thang vuông cần dựng. ( hình bên )

Chứng minh :

Theo cách dựng thì tứ giác ABCD hoặc có :

  • Cạnh đáy CD = 3cm
  • Cạnh bên AD = 2cm , BC = 3cm

=> Đó là hình thang vuông thỏa mãn điều kiện đề bài.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021