Giải câu 66 bài: Luyện tập sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 66 : Trang 100 sgk toán 8 tập 1

Đố. Một đội công nhân đang trồng cây trên đoạn đường AB thì gặp chướng ngại vật che lấp tầm nhìn (h.92). Đội đã dựng các điểm C, D, E như trên hình vẽ rồi trồng cây tiếp trên đoạn thẳng EF vuông góc với DE. Vì sao AB và EF cùng nằm trên một đường thẳng ?

Giải bài 9: Hình chữ nhật - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Tứ giác BCDE có:

BC // DE (vì cùng vuông góc với CD)

BC = DE (gt)

=>Tứ giác BCDE là hình chữ nhật

=> = 900 , = 900

=>AB và EF cùng nằm trên một đường thẳng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021