Giải câu 29 bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang sgk Toán 8 tập 1 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 29: Trang 83- sgk toán 8 tập 1

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn .

Bài làm:

Các bước dựng hình :

  • Vẽ đoạn BC = 4cm.
  • Vẽ tia Bx tạo với BC một góc .
  • Vẽ đường thẳng a qua C và vuông góc với Bx và cắt Bx tại A.
  • Ta được ΔABC là tam giác cần dựng.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021