Giải câu 6 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 6

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 6 - sgk toán 8 tập 1

Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:

Giá trị của biểu thức tại x = -1 và y = 1(a là hằng số) là

Bài làm:

Thay x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được :

a(-1)(-1 - 1) + 13(-1 + 1) = -a(-2) + 10 = 2a.

Vậy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với 2a.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021