Giải câu 42 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 42 : Trang 19 - sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng 55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên)

Bài làm:

Ta có: 55n + 1 – 55n

= 55n . 55 - 55n

= 55n (55 - 1)

= 55n . 54

Do

=> với n là số tự nhiên. (đpcm)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021