Giải câu 4 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Đố: Đoán tuổi
Bạn hãy lấy tuổi của mình:

  • Cộng thêm 5
  • Được bao nhiêu đem nhân với 2
  • Lấy kết quả trên cộng với 10
  • Nhân kết quả vừa tìm được với 5
  • Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Bài làm:

Nếu gọi số tuổi là x thì ta có kết quả cuối cùng là:

(2(x + 5) + 10) . 5 - 100 = (2x + 10 + 10) . 5 - 100

= (2x + 20) . 5 - 100

= 10x + 100 - 100

= 10x

Thực chất kết quả cuối cùng được đọc lên gấp 10 lần số tuổi của bạn.

Vì vậy, khi đọc kết quả cuối cùng, thì tôi chỉ việc bỏ đi một chữ số 0 ở tận cùng là ra số tuổi của bạn.

Chẳng hạn: bạn đọc là 130 => tuổi của bạn là 13.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021