Giải bài: Ôn tập chương I Tứ giác sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 110 112

  • 1 Đánh giá

Để củng cố kiến thức về các hình như hình thang, hình bình hành và các dạng đặc biệt của hình bình hành. KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương I - Tứ giác thuộc chương trình môn Toán 8. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Các kiến thức cần nắm vững

1. Định nghĩa về tứ giác, hình thang, hình thang cân.

2. Tính chất của hình thang cân.

3. Tính chất của đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang.

4. Định nghĩa hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

5. Tính chất hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

6. Dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

7. Hai điểm đối xứng với nhau của một đường thẳng, trục đối xứng của hình thang cân.

8. Hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm, tâm đối xứng của hình bình hành.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 87 : Trang 111 sgk toán 8 tập 1

Sơ đồ ở hình 109 biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Dựa vào sơ đồ đó, hãy điền vào chỗ trống:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình …

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình …

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình…

Giải bài: Ôn tập chương I - Tứ giác - sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 110 - 112

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 88 : Trang 111 sgk toán 8 tập 1

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:

a) Hình chữ nhật?

b) Hình thoi?

c) Hình vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 89: Trang 111 sgk toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm dối xứng với M qua D.

a) Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm M qua AB.

b) Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì? Vì sao?

c) Cho BC = 4cm, tính chu vì tứ giác AEBM.

d) Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì AEBM là hình vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 90 : Trang 112 sgk toán 8 tập 1

Đố. Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của:

a) Hình 110 (sơ đồ một sân quần vợt)

b) Hình 111 (Tháp Rùa là bóng của nó trên mặt nước)

Giải bài: Ôn tập chương I - Tứ giác - sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 110 - 112

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 bài: Ôn tập chương I Tứ giác


  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021