Giải câu 87 bài: Ôn tập chương I Tứ giác sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 111

  • 1 Đánh giá

Câu 87 : Trang 111 sgk toán 8 tập 1

Sơ đồ ở hình 109 biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Dựa vào sơ đồ đó, hãy điền vào chỗ trống:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình …

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình …

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình…

Giải bài: Ôn tập chương I - Tứ giác - sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 110 - 112

Bài làm:

a) Ta thấy hình chữ nhật nằm trong tập hợp hình bình hành, hình bình hành nằm trong tập hơp hình thang, nên:

"Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình bình hành, hình thang."

b) Ta thấy hình thoi nằm trong tập hợp hình bình hành, hình bình hành nằm trong tập hơp hình thang, nên:

"Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình bình hành, hình thang."

c) Ta thấy hình vuông nằm trong giao của tập hợp hình thoi và hình chữ nhật, nên:

Giao điểm của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình vuông."

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021