Giải câu 5 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 6

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 6 - sgk toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức :

a. x (x - y) + y (x - y)

b.

Bài làm:

a. x (x - y) + y (x - y)

=

=

Vậy x (x - y) + y (x - y) =

b.

=

=

Vậy = $x^{n}-y^{n}$.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021