Giải câu 30 bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Câu 30: Trang 16 - sgk toán 8 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

=

Vậy = -27.

b.

=

=

=

Vậy

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021