Giải câu 21 bài 3: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 21: Trang 12 - sgk toán 8 tập 1

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu :

a.

b.

Bài làm:

Áp dụng các hằng đẳng thức đã học , ta có :

a.

Vậy

b.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021