Giải câu 34 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 34 : Trang 50 sgk toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau:

a)

b)

Bài làm:

Hướng dẫn: câu a ta sử dụng quy tắc đổi dấu ở mẫu, câu b ta đổi dấu rồi phân thích đa thức thành nhân tử ở mẫu

a)

b)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021