Giải câu 9 bài 2: Nhân đa thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 8 - sgk toán 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng :

Bài làm:

Thay các giá trị x , y rồi tính toán , ta được bảng sau :

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021