Giải bài 2: Hình thang sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 69 71

  • 1 Đánh giá

Nội dung bài học với các lý thuyết vô cùng thú vị liên quan tới hình thang cùng với những bài toán thực tiễn kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo phong phú .KhoaHoc hi vong sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh thân yêu !

A. Tổng quan lý thuyết

I. Đinh nghĩa

  • Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song .

Nhận xét :

  • Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau .
  • Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.

II. Hình thang vuông

ĐỊNH NGHĨA

  • Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông .

Dấu hiệu nhận biết hình thang , hình thang vuông :

  • Một tứ giác có hai cạnh song song là hình thang .
  • Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 6: Trang 70- sgk toán 8 tập 1

Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không (xem hình 19). Trên hình 20, có những tứ giác nào là hình thang, có những tứ giác nào không là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy kiểm tra xem trong các tứ giác ở hình 20, tứ giác nào là hình thang ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 71- sgk toán 8 tập 1

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 71- sgk toán 8 tập 1

Hình thang ABCD (AB // CD) có , $\widehat{B}=2\widehat{C}$ . Tính các góc của hình thang.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 71- sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD có AB= BC và tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 bài 2: Hình thang


  • 59 lượt xem