Giải câu 9 bài 2: Hình thang sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 71

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 71- sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD có AB= BC và tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Bài làm:

Ta có AB = BC (gt)

=> ∆ABC cân .

=> . (1)

Mà : (2) (vì AC là tia phân giác của $\widehat{A}$)

Từ (1), (2) =>

=> BC // AD ( do ở vị trí so le trong )

Vậy ABCD là hình thang . ( đpcm )

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021