Giải câu 32 bài: Luyện tập sgk Toán 8 tập 1 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 32: Trang 83- sgk toán 8 tập 1

Hãy dựng một góc bằng .

Bài làm:

Cách dựng :

  • Dựng tam giác đều ABC có độ dài cạnh bất kỳ, chẳng hạn bằng 2cm.
  • Dựng phân giác trong của một góc bất kỳ, chẳng hạn phân giác BD của góc .
  • Từ đó ta có góc cần dựng. ( như hình bên )
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021