Giải câu 37 bài 5: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 37: Trang 17 - sgk toán 8 tập 1

Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho chúng tạo thành hai vế của một hằng đẳng thức (theo mẫu)

Bài làm:

Áp dụng các hằng đẳng thức đã học , ta có kết quả như sau :

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021