Giải câu 90 bài: Ôn tập chương I Tứ giác sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 111

  • 1 Đánh giá

Câu 90 : Trang 112 sgk toán 8 tập 1

Đố. Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của:

a) Hình 110 (sơ đồ một sân quần vợt)

b) Hình 111 (Tháp Rùa là bóng của nó trên mặt nước)

Giải bài: Ôn tập chương I - Tứ giác - sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 110 - 112

Bài làm:

Giải bài: Ôn tập chương I - Tứ giác - sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 110 - 112

a) Hình 110

Sân quần vợt là hình chữ nhật. Gọi A, B, C, D lần lượt là trung điểm là các cạnh của hình chữ nhật và O là tâm của hình chữ nhật (như hình vẽ trên).

Ta có: CO = OD và CD vuông góc với AB => AB là trục đối xứng.

AO = OB và CD vuông góc với AB => CD là trục đối xứng.

Ta có : CO = OD và AO = OB => O là tâm đối xứng.

b) Hình 111

Ta có: PI = IQ và PQ vuông góc với MN => MN là trục đối xứng.

MI = IN và PQ vuông góc với MN => PQ là trục đối xứng.

Ta có : PI = IQ và MI = IN => I là tâm đối xứng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021