Giải bài 1: Nhân đơn thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 4 6

  • 1 Đánh giá

Đây là kiến thức mới trong chương trình lớp 8 .Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , KhoaHoc xin giới thiệu những bài học bổ ích nhất theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp lý thuyết

Quy tắc

  • Muốn nhân một đơn thức với một đa thức , ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau .

Ví dụ :

Vậy là tích của đơn thức 5x và đa thức $x^{2}+x-2$ .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân :

a.

b.

c.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức :

a. tại x = -6 , y = 8 .

b. tại $x=\frac{1}{2}$ và y = -100 .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết :

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 5 - sgk toán 8 tập 1

Đố: Đoán tuổi
Bạn hãy lấy tuổi của mình:

  • Cộng thêm 5
  • Được bao nhiêu đem nhân với 2
  • Lấy kết quả trên cộng với 10
  • Nhân kết quả vừa tìm được với 5
  • Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 6 - sgk toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức :

a. x (x - y) + y (x - y)

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 6 - sgk toán 8 tập 1

Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:

Giá trị của biểu thức tại x = -1 và y = 1(a là hằng số) là

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức


  • 76 lượt xem