Giải câu 88 bài: Ôn tập chương I Tứ giác sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 111

  • 1 Đánh giá

Câu 88 : Trang 111 sgk toán 8 tập 1

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:

a) Hình chữ nhật?

b) Hình thoi?

c) Hình vuông

Bài làm:

Giải bài: Ôn tập chương I - Tứ giác - sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 110 - 112

Xét tam giác ABC có: EB = EA, FB = FC (gt)

=>EF là đường trung bình của tam giác ABC => EF //AC, EF = AC. (1)

Xét tam giác ADC có : HD = HA, GD = GC (gt)

=> HG là đường trung bình của tam giác ADC => HG // AC, HG = AC. (2)

Từ (1) và (2) => EF //HG, EF = HG.

Tứ giác EFGH có EH // FG, EH = FG => Tứ giác EFGH là hình bình hành.

a) Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật khi có 1 góc vuông.

Giả sử hình bình hành EFGH có một góc vuông, khi đó

⇔ HE ⊥ FE, mà EF // AC => HE ⊥ AC

Ta lại có : HE //BD (cmt) ⇔ AC ⊥ BD.

Vậy điều kiện để hình bình hành EFGH là hình chữ nhật là các đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

b) Để hình bình hành EFGH là hình thoi ⇔ EF = EH

Theo chứng minh câu a ta có:

EF =

EH =

=> Để EF = EH ⇔ AC = BD

Vậy điều kiện để hình bình hành EFGH là hình chữ nhật là các đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

c) Để hình bình hành EFGH là hình vuông khi và chỉ khi hình bình hành EFGH vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.

Theo điều kiện vừa tìm được ở câu a và b thì:

  • hình bình hành EFGH là hình chữ nhật là các đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.
  • hình bình hành EFGH là hình chữ nhật là các đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

Vậy điều kiện để hình bình hành EFGH là hình là các đường chéo AC, BD bằng nhau và vuông góc với nhau.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021