Giải câu 43 bài: Ôn tập chương II Đa giác. Diện tích đa giác sgk Toán 8 tập 1 Trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 43 : Trang 133 sgk toán 8 tập 1

Cho hình vuông ABCD có tâm đối xứng O, cạnh a. Một góc vuông xOy có tia Ox cắt cạnh AB tại E, tia Oy cắt cạnh BC tại F (h.161)

Tính diện tích tứ giác OEBF.

Giải bài Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Nối OA, OB ta được hình vẽ sau:

Giải bài Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác - Toán 8 tập 1

Xét tam giác AOE và tam giác BOF có:

(cùng phụ với BOE)

OA = OB (O là tâm đối xứng)

=> ∆AOE = ∆BOF (g.c.g)

Vậy diện tích tứ giác OEBF là:

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021