Giải câu 42 bài 8: Phép chia các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 42 : Trang 54 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia phân thức:

a) ;

b) .

Bài làm:

Hướng dẫn: Để thực hiện phép chia ta làm phép nhân đảo ngược rồi rút gọn kết quả tìm được.

a)

b)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021