Giải câu 51 bài 8: Đối xứng tâm sgk Toán 8 tập 1 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 51 : Trang 96 sgk toán 8 tập 1

Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm H có tọa độ (3; 2). Hãy vẽ điểm K đối xứng với H qua gốc tọa độ và tìm tọa độ K.

Bài làm:

Cách vẽ:

Ta vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm O và H, rồi lấy điểm K thuộc OH sao cho O là trung điểm của đoạn KH.

Khi đó điểm K có tọa độ (-3 ; -2).

Giải bài 8: Đối xứng tâm - Toán 8 tập 1

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021