Giải câu 48 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 48 : Trang 58 sgk toán 8 tập 1

Cho phân thức

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức?

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1

d) Có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không?

Bài làm:

Đặt P =

a) Điều kiện của x để phân thức P được xác định là: x + 2 # 0 => x # -2

b) Rút gọn phân thức:

c) Để giá trị của phân thức P = 1 thì x + 2 = 1

<=> x = -1 (t/m đkxđ)

Vậy với x = 1 thì P = 1

d) Để giá trị của phân thức P = 0 thì x + 2 = 0 => x = -2. (không t/m đkxđ)

Vây không có giá trị nào của x để biểu thức đã cho có giá trị bằng 0

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021