Giải câu 60 bài 9: Hình chữ nhật sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 99

  • 1 Đánh giá

Câu 60 : Trang 99 sgk toán 8 tập 1

Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có cạch góc vuông bằng 7cm và 24 cm.

Bài làm:

Do trong tam giác vuông, đường trung tuyến bằng nửa độ dài cạnh huyền.

Gọi a là độ dài cạnh huyền của tam giác vuông.

Theo định lí Pitago ta có:

a2 = 72 + 242 = 49 + 576 = 625

=>a = 25cm

Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền là 12,5cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021