Giải câu 26 bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 14

  • 1 Đánh giá

Câu 26: Trang 14 - sgk toán 8 tập 1

Tính :

a.

b.

Bài làm:

a.

=

=

Vậy .

b.

=

=

Vậy

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021