Giải câu 23 bài 3: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 12 - sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:

Áp dụng:

a. Tính , biết a + b = 7, a.b = 12

b. Tính , biết a - b = 20 , a.b = 3 .

Bài làm:

CM :

Xét VT =

Nhận xét : VT = VP =

=> ( đpcm )

CM :

Xét VT =

Nhận xét : VT = VP =

=> ( đpcm )

Áp dụng :

a. Ta có :

Thay giá trị , ta có :

Vậy = 1.

b. Ta có :

Thay giá trị , ta có :

Vậy = 412.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021