Giải câu 9 bài 3: Rút gọn phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 9 : Trang 40 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

a) ;

b)

Bài làm:

a) Phân tích đa thức nhân tử mẫu, đổi dấu rồi chia cả tử và mẫu cho 2 - x

Ta có:

b) Phân tích đa thức nhân tử của cả tử và mẫu, đổi dấu rồi chia cả tử và mẫu cho y - x

Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021