Giải câu 44 bài 8: Phép chia các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 44 : Trang 54 sgk toán 8 tập 1

Tìm biểu thức Q, biết rằng:

Bài làm:

Ta thấy

=> Q là thương của phép chia cho \( \frac{x^{2}+2x}{x-1}\)

Thực hiện phép chia:

Q = : \( \frac{x^{2}+2x}{x-1}\)

vậy Q =

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021