Giải câu 41 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 53

  • 1 Đánh giá

Câu 41 : Trang 53 sgk toán 8 tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1

Bài làm:

Ta thấy

=>Các phân thức cần điền vào chỗ trống là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021