Giải câu 81 bài 12: Hình vuông sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 81 : Trang 108 sgk toán 8 tập 1

Cho hình 106. Tứ giác AEDF là hình gì ? Vì sao ?

Giải bài 12: Hình vuông - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Ta có:

DE vuông góc với AB => = 900

DF vuông góc với AC => = 900

= 900 = + \(\widehat{DAF}\)

=>Tứ giác AEDF là hình chữ nhật

Mặt khác AEDF có đường chéo AD là phân giác của góc A.

=> Tứ giác AEDF là hình vuông.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021