Giải câu 13 bài 3: Hình thang cân sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 74

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 74- sgk toán 8 tập 1

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED.

Bài làm:

Do ABCD là hình thang cân nên :

  • AD = BC
  • AC = BC

Xét hai tam giác ADC và BCD, ta có :

  • AD = BC (gt)
  • AC = BC (gt)
  • DC chung

=> ( c-c-c )

=>

=> cân tại E => EC = ED. ( đpcm )

Mặt khác , ta có : AC = BD => EA = EB . ( đpcm )

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021