Giải câu 14 bài 3: Hình thang cân sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 75- sgk toán 8 tập 1

Đố. Trong các tứ giác ABCD và EFGH trên giấy kẻ ô vuông (h.31), tứ giác nào là hình thang cân ? Vì sao ?

Bài làm:

Để xét xem tứ giác nào là hình thang cân ta dùng tính chất : "Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau".

  • Tứ giác ABCD là hình thang cân vì AD = BC.
  • Tứ giác EFGH không là hình thang cân vì EF > GH.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021