Giải câu 44 bài 7: Hình bình hành sgk Toán 8 tập 1 Trang 92

  • 1 Đánh giá

Câu 44 : Trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF

Bài làm:

Theo giả thiết ta có hính sau:

Giải bài 7: Hình bình hành - Toán 8 tập 1

Do E, F là trung điểm của AD và BC

=> DE = AD và BF = BC.

Mặt khác ABCD là hình bình hành => AD = BC

=> DE = BF

Xét tứ giác BEDF có:

DE // BF ( vì AD // BC)

DE = BF ( cmt )

=> BEDF là hình bình hành.

=> BE = DF (đpcm)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021